Chuyện Người Bán Hàng

Tính cách và phẩm chất cần có của người bán hàng

Hành vi này cho thấy, bạn làm việc một cách máy móc như chiếc đồng hồ, chứ không phải làm việc theo cam kết thỏa

Tiêu chí để trở thành một nhân viên bán hàng xuất sắc

Vậy những tiêu chí, phẩm chất của nhân viên bán hàng xuất sắc là gì? “Việc bán hàng giống như câu cá. Sự thành công

Phẩm chất để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp

Bên cạnh đó cũng tìm hiểu xem những điều gì làm họ không thoái mái,thấy khó chịu. Ngày nay, trở thành một người bán hàng

6 phẩm chất của một người nhân viên bán hàng giỏi

Ngoài ra, trung thực còn cần thiết khi nhân viên bán hàng tư vấn cho khách hàng để khách hàng lựa chọn được sản phẩm