Cách Tìm Khách Hàng

Kỹ năng cần có để tìm kiếm những khách hàng đầu tiên

Ai là người mà bạn biết thông qua hoạt đọng thể thao, nhưng sở thích như đi săn, câu cá, chạy và golf? Bạn đang

Làm cách nào để khách hàng có thể tìm thấy bạn

Quảng cáo ở những nơi mà đối thủ của bạn đang hoạt động. Khuyến mại các sản phẩm của bạn ở nơi mà đối thủ

13 cách để tìm kiếm được khách hàng mới

Khách hàng biết, nghe càng nhiều về bạn thì khả năng họ mua hàng của bạn càng lớn. Điều gì là khó nhất khi bắt

Kinh nghiệm cần có để tìm kiếm khách hàng

Hãy quảng cáo sản phẩm của bạn ở chỗ đối thủ bạn quảng cáo, hãy tự quảng bá mình ở nơi đối thủ đang tự

Marketing cách nào để đạt được hiệu quả tối ưu?

Những khách hàng vốn không quan tâm đến các loại hình quảng cáo khác sẽ có khuynh hướng đọc những mẫu quảng cáo thu nhỏ

Để tìm được khách hàng và khai thác khách hàng tiềm năng

Hiện tại, công ty đang khai thác khách hàng tiềm năng bằng cách xác định những nhánh khách hàng khác trong thị trường mới và

Kỹ năng để tìm kiếm khách hàng được hiệu quả nhất

Nhóm khách hàng bạn nhắm đến có thể có chung đặc điểm như mức thu nhập, công việc, lối sống, giới tính và sở thích